Masurile ce se impun pentru limitarea si prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus.PDF

                 Comuna Ghidici este situată în partea de Sud-Vest a județului Dolj, pe DN 55 A Calafat – Bechet – Corabia, în extremitatea Nord – Estică a Marelui Meandru al Dunării Calafat – Rast și la limita de Nord – Est al celei mai mari păduri de salcâm din Europa, existentă pe acest meandru.

                În partea de Est, Comuna Ghidici se învecinează cu comuna Rast, aflată la o distanță de 7 km, de care se leagă prin DN 55 A Calafat – Bechet. La Vest se învecinează cu comuna Piscu Vechi.

                În partea de Nord se învecinează cu comuna Seaca de Câmp, situată la 5 km, prin care se leagă cu șoseaua comunală Ghidici - Seaca de Câmp.

                În sud, până la Dunăre, sunt 7 km, la frontiera cu Bulgaria, ce se întinde de la km. 747 în amonte, Gîrla lui Emil Năiculescu și km. 742,5 în aval, până la canalul plutitoarei. De la Ghidici la Craiova sunt 86 km, pe ruta Rast - Băilești - Giubega iar până la Calafat și Băilești 25 km.

                În centrul civic al comunei se află Primăria, Căminul Cultural, Monumentul Eroilor, Piața Agro – Alimentară, Centrul medical, After School, Școala Gimnazială, Biserica și trei magazine mai importante, Sediul Poliției și Grădinița de copii se află spre vest cu 200 m respectiv 400 m, situate tot pe șoseaua națională.

                De legumicultură se preocupă in particular majoritatea ghidicenilor. Pe loturi sau în grădini cultivă roșii timpurii și alte legume. Unii chiar construiau solarii pentru a obține legume cât mai timpurii pentru a le scoate pe piață cu prețuri ridicate.