Masurile ce se impun pentru limitarea si prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus.PDF

        Până în anul 1821, locuitorii comunei Ghidici aveau ca locaș de închinăciune o bisericuță din lemn, care ar fi ars. Despre această bisericuță se spunea că a fost construită pe la 1781 cu hramul „Sfântul Nicolae”.

          În 1856, ghidicenii și piscanii au pus temelia unei biserici din cărămidă, unde se află și astăzi în ruină, în mijlocul cimitirului de la Piscu Vechi, pe vatra satului Cureaua, tot cu hramul „Sfântul Nicolae”.

          Se spune că doamna Zoe Brâncoveanu, o doamnă înaltă și zveltă, proprietara moșiei Ghidici, a oferit 100 de galbeni pentru construirea bisericii și și-a exprimat regretul ca n-a fost construită pe moșia Gidiciului pentru că în acest fel ar fi contribuit cu toată suma, iar ghidicenii ar fi făcut numai transportul materialelor.

          Începerea construirii bisericii ''Adormirea Măicii Domnului'' a avut loc în anul 1902 și a fost terminată și sfințită în anul 1903. Lucrările de pictură au avut loc în anul 1987, urmând ca în anii 2001 - 2002 să fie efectuate lucrări generale. Arhitectul acestei biserici a fost Ilie Radu, iar preot a fost Anastasie Predescu. Biserica este construită din cărămidă.