Primar - Constantin Tache    

          Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi punerea în aplicare a legilor. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. Primarul îndeplineşte si funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.

Programul de audiențe:

LUNI 08:30 - 11:30

JOI 08:30 - 11:30